trash.php

Funkcje nie skategoryzowane, wykonujące różnego rodzaju operacje. Lista najważniejszych funkcji:
change2Url() - przygotowanie przesłanych danych do wyświetlenia w adresie URL
changeMassTxt() - przez tą funkcję można przesłać tablicę z danymi, które następnie są analizowane i modyfikowane w funkcji changeTxt()
changeTxt() - funkcja przygotowuje przesłaną wartość do zapisania do bazy danych czy do pliku. Przykładowo zamienia znak nowej linii na inny lub dodaje ukośniki przed znakami cudzysłowia
changeUri() - funkcja zmienia adres URL usuwając z niego numer strony
countPages() - funkcja wyświetla listę z numerami stron przy listach np. podstron
getAction() - generowanie zmiennych z adresu URL dla potrzeb akcji
getWordsFromPhrase() - tworzy tablicę w PHP na podstawie przesłanej frazy z wyszukiwarki
throwSelectFromArray() - generowanie HTML‘owego select'a na podstawie przesłanej tablicy z danymi

Do góry
Kontakt
Nagroda