core/libraries/

W tym katalogu znajdują się biblioteki, które przechowują funkcje do wszechstronnego zastosowania, podzielone wg kategorii/plików. Opisujemy tutaj najważniejsze funkcje wykorzystywane w tym projekcie.

 • file-jobs.php

  Klasa FileJobs wykonuje różne operacje na plikach np. wgrywa na serwer, kopiuje, tworzy itp. Lista najważniejszych funkcji:
  changeFileName() - zmienia nietypową nazwę pliku na zgodną ze standardami
  checkCorrectFile() - sprawdza czy rozszerzenie pliku spełnia kryteria podane w drugim parametrze funkcji
  checkIsFile() - sprawdza czy plik o podanej nazwie istnieje w danym katalogu
  throwExtOfFile() - zwraca rozszerzenia podanego pliku
  throwNameExtOfFile() - zwraca tablicę z nazwą i rozszerzeniem, podanego pliku
  throwNameOfFile() - zwraca nazwę bez rozszerzenia podanego pliku
  uploadFile() - wgrywa plik przesłany z formularza na serwer do podanego katalogu

 • image-jobs.php

  Klasa ImageJobs dziedziczy metody z klasy FileJobs i wykonuje funkcje na zdjęciah np. generuje miniaturki. Lista najważniejszych funkcji:
  createCustomThumb() - funkcja ustawia parametry dla miniaturki a następnie wywołuje funkcję createThumb()
  createThumb() - generuje miniaturkę wskazanego pliku

 • trash.php

  Funkcje nie skategoryzowane, wykonujące różnego rodzaju operacje. Lista najważniejszych funkcji:
  change2Url() - przygotowanie przesłanych danych do wyświetlenia w adresie URL
  changeMassTxt() - przez tą funkcję można przesłać tablicę z danymi, które następnie są analizowane i modyfikowane w funkcji changeTxt()
  changeTxt() - funkcja przygotowuje przesłaną wartość do zapisania do bazy danych czy do pliku. Przykładowo zamienia znak nowej linii na inny lub dodaje ukośniki przed znakami cudzysłowia
  changeUri() - funkcja zmienia adres URL usuwając z niego numer strony
  countPages() - funkcja wyświetla listę z numerami stron przy listach np. podstron
  getAction() - generowanie zmiennych z adresu URL dla potrzeb akcji
  getWordsFromPhrase() - tworzy tablicę w PHP na podstawie przesłanej frazy z wyszukiwarki
  throwSelectFromArray() - generowanie HTML‘owego select'a na podstawie przesłanej tablicy z danymi

Do góry
Kontakt
Nagroda