image-jobs.php

Klasa ImageJobs dziedziczy metody z klasy FileJobs i wykonuje funkcje na zdjęciah np. generuje miniaturki. Lista najważniejszych funkcji:
createCustomThumb() - funkcja ustawia parametry dla miniaturki a następnie wywołuje funkcję createThumb()
createThumb() - generuje miniaturkę wskazanego pliku

Do góry
Kontakt
Nagroda